สอนเขียน Resume วิธีเขียน Resume

คลิปวิดีโอ Loft Study สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1 คุณแอน Anne Loft สอนเขียน Resume วิธีเขียน Resume ขั้นตอนแรก ของการหางาน และ สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ รวมถึงการ แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ วิธีการหางาน แนะนำ เว็บไซต์หางาน สอนเขียนรีซุเม่ เขียนจดหมายแนะนำตัว จาก สถาบันสอนภาษา Loft Study

ชื่อวันหยุด ชื่อวันสำคัญ ภาษาอังกฤษ

ชื่อวันหยุด วันสำคัญ ของประเทศไทย เป็นภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเงินเดือน สำหรับแผนกบุคคล HR

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าแรง ค่าตอบแทน งาน สัมภาษณ์งาน การประเมินผลงาน สำหรับแผนกบุคคล HR

Complex Sentence คืออะไร

Complex Sentence แปลว่า “สังกรประโยค” หรือ “ประโยคที่มีเนื้อความซ้อน” หมายถึง ประโยคใหญ่ที่ประกอบขึ้นมาจากประโยคเล็ก 2 ประโยค ซึ่งใน 2 ประโยคนี้มีความสำคัญไม่เท่ากันนั่นคือ ประโยคหนึ่ง เรียกว่า Main Clause (ประโยคหลัก) ส่วนอีกประโยคหนึ่งเรียกว่า Subordinate Clause (ประโยคอาศัย) เป็นประโยคที่ต้องอาศัยประโยค Main Clause เสียก่อนแล้วจึงได้เนื้อความสมบูรณ์
Continue reading “Complex Sentence คืออะไร” »

การเดาคำศัพท์ จากการยกตัวอย่าง (Example Clue)

การเดาคำศัพท์ จากการยกตัวอย่าง (Example Clue) เราสามารถทราบความหมายของคำศัพท์จากการกล่าวการยกตัวอย่างในกรณีที่คำศัพท์บาง คำยากหรือมีความหมายที่ผู้อ่านอาจเข้าใจไม่ชัดเจน ผู้เขียนอาจให้ หรือยกตัวอย่างตามหลังคำศัพท์คำนั้นเพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในความ หมายของคำศัพท์นั้นดียิ่งขึ้น คำชี้แนะประเภทนี้ได้แก่
Continue reading “การเดาคำศัพท์ จากการยกตัวอย่าง (Example Clue)” »

การเดาคำศัพท์ จากการกล่าวซ้ำความหมาย (Restatement Clue)

การเดาคำศัพท์ จากการกล่าวซ้ำความหมาย (Restatement Clue) เราสามารถทราบความหมายของคำศัพท์จากการกล่าวซ้ำความหมายของคำศัพท์นั้น โดยการใช้ภาษาง่ายๆโดยการกล่าวซ้ำ ในประโยคเดียวกันแต่ใช้ถ้อยคำที่ต่างกันเป็นตัวชี้น
Continue reading “การเดาคำศัพท์ จากการกล่าวซ้ำความหมาย (Restatement Clue)” »

การเดาคำศัพท์ จากการนิยามคำศัพท์ (Definition Clue)

การเดาคำศัพท์ จากการนิยามคำศัพท์ หรือการบอกความหมาย (Definition Clue) เราสามารถทราบคำศัพท์ใหม่ๆได้จากการนิยามหรือการบอกความหมายโดยดูจากตัวชี้แนะ คำศัพท์ภาษาอังกฤษของคำชี้แนะประเภท Definition ได้แก่
Continue reading “การเดาคำศัพท์ จากการนิยามคำศัพท์ (Definition Clue)” »

การเดาคำศัพท์ จากข้อความโดยรอบ (Context Clue)

การเดาความหมายคำศัพท์จากปริบท หรือจากข้อความโดยรอบนั้น เราต้องอาศัยทักษะการเดาจากคำชี้แนะต่าง ๆ มาประกอบ และอาจต้องใช้จินตนาการ (lmagination) และประสบการณ์ (Experience) ช่วยประกอบในการพิจารณาความหมายนั้นด้วย การที่จะรู้ความหมายที่แท้จริงของคำศัพท์ที่เรารู้แล้วแต่อาจมีความหมายต่างกันออกไปนั้น หรือความหมายของคำศัพท์ที่เราไม่รู้นั้นมีเทคนิคที่ใช้อยู่ 2 วิธีคือ
Continue reading “การเดาคำศัพท์ จากข้อความโดยรอบ (Context Clue)” »

คำอวยพรปีใหม่ภาษาอังกฤษ 2012

วันปีใหม่ 2555 ที่กำลังจะมาถึงนี้เตรียมทำการ์ดปีใหม่แสดงความรักให้กับคนที่เรารักกันหรือยัง และมีคำอวยพรที่ดีๆมีความหมายหรือยัง วันนี้ฉันจึงนำเอาคำอวยพรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาฝากกัน

คำอวยพรวันปีใหม่ 2012 มีหลากหลายภาษา ที่นิยมส่ง ทั้ง คำอวยพรปีใหม่ภาษาไทย คำอวยพรปีใหม่ภาษาอังกฤษ และคำอวยพรปีใหม่ภาษาต่าง ๆ

คำอวยพรที่เราพบกันบ่อยๆ ที่ใช้กันในวันปีใหม่นั้นก็คือ HAPPY NEW YEAR แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า สุขสันวันปีใหม่เรามักจะพูดให้คำนี้ยาวขึ้นอีกสักนิด เพื่อให้คำอวยพรของเรามี personal touch มากขึ้นว่า
Continue reading “คำอวยพรปีใหม่ภาษาอังกฤษ 2012” »

ข้อสอบ IELTS part Listening

ภาพรวมของข้อสอบการฟัง ข้อสอบ IELTS part Listening ข้อสอบในหมวด Listening นี้ ประกอบด้วยคำถามทั้งหมด 40 ข้อ แบ่งเรื่องที่ต้องฟังออกเป็น 4 ส่วน กินขอบข่ายตั้งแต่ชีวิตประจำวันไปจนถึงงานวิชาการ หัวใจของการทำข้อสอบ IELTS part Listening คือ การหา Main Idea ของการสนทนาแต่ละครั้ง สังเกตได้จากคำไหนที่มีการพูดซ้ำบ่อย ๆ ในทุก ๆ ประโยค หรือ ทุกคนที่พูด…คำนั้นจะอยู่ใน Main Idea ของบทสนทนา
Continue reading “ข้อสอบ IELTS part Listening” »