หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับองค์กร (Corporate English Training)

Corporate

อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับองค์กร (Corporate Language Training) เป็นคอร์สที่ช่วยพัฒนาความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ของพนักงานในบริษัทหรือองค์กรของท่าน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยหลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพเหนือคู่แข่งในโลกที่ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

รูปแบบหลักสูตร

สามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบตามหลักสูตรที่จัดไว้เป็นระดับ (Course) หรือเลือกเรียนเป็นเวิร์คชอพ (Workshop) ระยะเวลาสั้นๆได้

ตัวอย่างหลักสูตรสำหรับองค์กร (Corporate Course Menu)

สิ่งที่องค์กรของท่านจะได้รับเมื่อหลักสูตรหลักสูตร Corporate Training กับเรา

 • บริการสอนภาษาอังกฤษในบริษัทและองค์กรต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่
 • ด้วยหลักสูตรที่ออกแบบให้ตรงกับความต้องการเฉพาะ ของแต่ละกลุ่มพนักงาน
 • บริการจัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ฟรี
 • จัดตารางเรียน และระยะเวลา ได้ตามความต้องการของบริษัท
 • โดยอาจารย์ผู้สอนผู้มีประสบการณ์ในการสอนภาษา อังกฤษเชิงธุรกิจโดยเฉพาะ
 • ระบบการควบคุมหลักสูตร (Course Management Procedure) อย่างใกล้ชิด ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบคอร์ส โดยจะมีการแจ้งรายงานผลการเรียนเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ
 • รับประกันผลการเรียน

ระดับของหลักสูตรหลักสูตร (Level)

6 ระดับ ตั้งแต่ Beginner – Advanced

หลักสูตรแบ่งตามทักษะภาษาอังกฤษ (English for Work Skills)

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสาร (Business Communication English)
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)
 • หลักสูตรการเขียนเชิงธุรกิจ (Business Writing Skills)
 • หลักสูตรการเขียนอีเมล์ (Email Writing Skills)
 • หลักสูตรการเขียนรายงาน (Report Writing Skills)
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมหลักสูตรหรือทำงานในต่างประเทศ (Survival English)
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนองาน (Effective Presentation in English)
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเจรจาต่อรอง (Effective Negotiation in English)
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการโทรศัพท์ (Efective Telephoning in English)
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการประชุม (Effective Meeting in English)

หลักสูตรภาษาอังกฤษ แบ่งตามหน้าที่ (English for Professionals)

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับลูกค้า (English for Customer Care)
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย (English for Sales)
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานการตลาด (English for Marketing & Advertising)
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบัญชี (English for Accounting)
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบุคคล (English for Human Resources)

หลักสูตรภาษาอังกฤษ แบ่งตามประเภทธุรกิจ (English for Industries)

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการค้า (English for Commerce)
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจอาหาร (English for Catering Industry)
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (English for Technical or Industrial Sector)
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจพลังงาน (English for Energy Industry)
 • ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจขนส่งสินค้า (English for Logistics)
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว (English for Tourism)
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม (English for Hotel)
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับภาครัฐ (English for Government Officer)

หรือ หลักสูตรหลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะตามความต้องการ (Customized Course)สนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^