คอร์สสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (Business English Communication)

คอร์สสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (Business English Communication) โดยทีมงานอาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์ หลักสูตรของเราสามารถออกแบบเฉพาะ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อธุรกิจในทุก ๆ ด้าน โดยจะมุ่งเน้นพัฒนาทุก ๆ ทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ การพูดภาษาอังกฤษ การอ่านภาษาอังกฤษ และการเขียนภาษาอังกฤษ รวมถึงคำศัพท์ทางธุรกิจ

ส่วนเนื้อหาจะคลอบคลุมถึงวิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษในโลกของธุรกิจที่เป็นรูปแบบสากล ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเขียน เช่น เขียนจดหมายธุรกิจวาระต่าง ๆ เขียนรีพอร์ท เขียนรายงานการประชุม จดบันทึกย่อ เขียนอีเมลล์ หรือแม้แต่ การนำเสนองาน การเจรจาต่อรอง การสนทนาทางโทรศัท์ การประชุม มรรยาทต่างๆในสังคมธุรกิจ เป็นต้น

หลักสูตรคอร์สสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (Business English Communication) นี้จะปูพื้นฐานตั้งแต่แรกๆสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษธุรกิจมาก่อน จนถึงขั้นที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ

คอร์สสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (Business English Communication) จัดสำหรับผู้เข้าอบรม 6 ระดับ:

  • Beginner
  • Elementary
  • Pre-Intermediate
  • Intermediate
  • Upper-Intermediate
  • Advanced


สนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^