คอร์สหัดเขียน E-mail ภาษาอังกฤษ อย่างมืออาชีพ (E-Mail Correspondences)

คอร์สหัดเขียน E-mail ภาษาอังกฤษ อย่างมืออาชีพ (E-Mail Correspondences) มีกิจกรรมที่กระตุ้น ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน มีสื่อการสอนที่ทันสมัย และให้ความสนุกสนาน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนภาษาอังกฤษ อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้เราจะเน้นเรื่องการเขียน Email ภาษาอังกฤษ เพราะคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า ปัจจุบัน E-mail มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสาร

หลักสูตรคอร์สหัดเขียน E-mail ภาษาอังกฤษ อย่างมืออาชีพ (E-Mail Correspondences) นี้ เหมาะสำหรับผู้ที่อยากจะเรียนรู้ เริ่มต้นฝึกฝนทักษะการเขียน E-mail ภาษาอังกฤษ โดยนำความรู้ต่าง ๆ ที่เคยเรียนมา เช่น ด้านแกรมม่า Grammar หรือ ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ, โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ Structure, และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary

หรือแม้แต่ปัญหาที่เราพบมากที่สุด คือ ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเขียน E-mail ภาษาอังกฤษ จากส่วนไหนก่อน จะเรียงประโยคยังไง เสร็จแล้วตามด้วยอะไรต่อ เขียนยังไงถึงจะสละสลวย ตรงประเด็น กระชับ ประทับใจ ผู้อ่านเป็นต้น

เนื้อหาของหลักสูตร คอร์สหัดเขียน E-mail อย่างมืออาชีพ (E-Mail Correspondences) ผู้เรียนจะได้ทราบถึง

  • ความแตกต่างของการเขียน Email ภาษาอังกฤษ โต้ตอบจดหมายธุรกิจระหว่างมาตรฐานอังกฤษ และอเมริกัน,
  • หลักการเขียน E-mail ภาษาอังกฤษ แบบเป็นทางการ และ ไม่เป็นทางการ
  • โครงสร้าง และองค์ประกอบต่าง ๆ ของ E-mail ภาษาอังกฤษ
  • ฝึกเขียน E-mail ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบต่าง ๆ E mail เพื่อแจ้งให้ทราบ, เพื่อขอบคุณ, เพื่อขออภัย, การติดตามงานต่าง ๆ
  • เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อยในการเขียน E-mail ภาษาอังกฤษ คำย่อภาษาอังกฤษที่พบบ่อย, สำนวน Idiomatic Expression, มารยาทที่ควรรู้
  • และเทคนิคภาษาอังกฤษอื่น ๆ อีกมากมาย ที่จะทำให้ท่านได้ทราบถึงหลักการในการเขียนภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง และทำให้ผู้เรียนทราบถึงหัวใจของงานเขียน ได้แก่ กะทัดรัด (Precise) ชัดเจน (Clear) และมีน้ำหนัก (Persuasive)
  • ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่จะเพิ่มพูนความรู้ในการเขียน E-mail ภาษาอังกฤษให้กับท่าน เพราะถ้าเราติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ก็จะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรของเราด้วย

ใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเขียน E-mail ภาษาอังกฤษ จะเรียบเรียงประโยคยังไง เขียนไปแล้วจะถูกต้องหรือไม่ หรืออยากจะรู้เคล็ดลับที่ทำให้ทักษะในการเขียนพัฒนาดีขึ้น คอร์สหัดเขียน E-mail ภาษาอังกฤษ อย่างมืออาชีพ (E-Mail Correspondences) นี้จะช่วยคุณได้แน่นอนค่ะสนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^