ชื่อวันหยุด ชื่อวันสำคัญ ภาษาอังกฤษ

ชื่อวันหยุด วันสำคัญ ของประเทศไทย เป็นภาษาอังกฤษ

 • วันขึ้นปีใหม่ New Year’s Day
 • วันเด็กแห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม) Children’s Day (The 2nd Saturday of January)
 • วันอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้ของชาติ National Forest
 • วันครู Teacher’s Day
 • วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช Phor Khun Ramkhamhaeng the Great’s Day
 • วันกองทัพไทย Thai Army’s Day
 • วันนักประดิษฐ์แห่งชาติ Inventor’s Day
 • วันวันตรุษจีน Chinese New Year’s Day (วันที่หนึ่งของปฏิทินจีน) (The 1st day of the Chinese calendar)
 • วันวาเลนไทน์ Valentine’s Day
 • วันมาฆบูชา Makha Bucha Day (วันเพ็ญเดือนสาม) (Full moon, 3rd Thai lunar month)
 • วันศิลปินแห่งชาติ National Artist Day
 • วันช้างไทย Thai Elephant Day
 • วันอนุรักษ์มรดกไทย Thai Heritage Conservation Day
 • วันเชงเม้ง Ching Ming Day
 • วันจักรี Chakri Memorial Day
 • วันสงกรานต์ Songkran Festival Day
 • วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช Naresuan Day
 • วันแรงงานแห่งชาติ National Labour Day
 • วันฉัตรมงคล Coronation Day
 • วันพืชมงคล Royal Ploughing Ceremony Day
 • วันวิสาขบูชา Visakha Bucha Day (วันเพ็ญเดือนหก) (Full moon, 6th Thai lunar month))
 • วันต้นไม้แห่งชาติ National Tree Day
 • วันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day
 • วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day
 • วันสุนทรภู่ Sunthornphu Day / Soonthornphu Day
 • วันลูกเสือแห่งชาติ National Scout Day
 • วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช King Narai
 • the great’s Day
 • วันอาสาฬหบูชา Asarnha Bucha Day
 • (วันเพ็ญเดือนแปด) (Full moon, 8th Thai lunar month)
 • วันเข้าพรรษา Buddhist Lent Day
 • (วันแรม 1 ค่ำ เดือนแปด) (First waning moon, 8th Thai lunar month)
 • วันภาษาไทยแห่งชาติ National Thai Language Day
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ H.M.The Queen’s Birthday
 • วันสารทจีน Chinese Ghost Festival
 • วันสันติภาพไทย Thai Peace Day
 • วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ National Science Day
 • วันไหว้พระจันทร์ Moon Festival/Moon Day
 • วันเยาวชนแห่งชาติ National Youth Day
 • วันมหิดล Mahidol Day
 • วันสารทไทย Thai Ghost Festival
 • เทศกาลกินเจ Vegetarian Festival
 • วันนวัตกรรมแห่งชาติ Innovation Day
 • วันออกพรรษา End of Buddhist (วันเพ็ญเดือนสิบเอ็ด) Lent Day (Full moon, 11th Thai lunar month )
 • เทศกาลออกพรรษา ตักบาตร เทโวเริ่มกฐินกาล Robes Offering Ceremony Start
 • วันตำรวจแห่งชาติ Day of the National Police
 • วันเทคโนโลยีไทย -Thai Technology Day
 • วันปิยมหาราช Chulalongkorn Memorial Day
 • วันลอยกระทง Loy Krathong Day/Loy Krathong Festival (วันเพ็ญเดือนสิบสอง) (Full moon, 12th Thai lunar month)
 • วันพระบิดาแห่งฝนหลวง Father of the Royal Rainmaking Day
 • วันกองทัพเรือ Navy Day
 • วันสิ่งแวดล้อมไทย Thai Environment Day
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ H.M. The King’s Birthday
 • วันรัฐธรรมนูญ Constitution Day
 • วันกีฬาแห่งชาติ National Sport’s Day
 • วันคริสต์มาส Christmas Day
 • วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ Nation Wildlife Protection Day
 • วันสิ้นปี New Year’s Eve


สนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^