สอนภาษาอังกฤษ

เราได้เปิดหลักสูตรการสอนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษแล้วค่ะ มีทั้งสอนแบบห้องเรียนรวม และการสอนแบบตัวต่อตัว โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษค่ะ …

ตอนนี้เราก็มีเปิดหลักสูตรสำหรับเรียนรวม เช่น

  • ภาษาอังกฤษสำหรับชั้นปฐมวัย
  • ภาษาอังกฤษสำหรับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป. 1-3)
  • ภาษาอังกฤษสำหรับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 4-6)
  • ภาษาอังกฤษสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1-3)
  • ภาษาอังกฤษสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4-6)
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  • ภาษาอังกฤษเตรียมสอบ Entrance
  • ภาษาอังกฤษเตรียมสอบ TOEIC
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ


สนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^