คำคุณศัพท์ที่บอกลักษณะ (Descriptive adjective) คืออะไร

คำคุณศัพท์ที่บอกลักษณะ (Descriptive adjectives) คือ คำคุณศัพท์ที่บอกลักษณะ คุณภาพ ขนาด สี รูปร่าง ของคำนามที่มันประกอบ เช่น

 • beautiful สวยงาม
 • ugly ขี้เหล่
 • new ใหม่
 • old เก่า
 • big ใหญ่
 • small เล็ก
 • clean สะอาด
 • dirty สกปรก
 • good ดี
 • bad เลว

ตัวอย่างการใช้ คำคุณศัพท์ที่บอกลักษณะ (Descriptive adjective)

 • She is beatiful.
 • Daeng’s room is dirty.
 • Tammy is a good tennis player.


สนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^