คำคุณศัพท์ชี้เฉพาะ (Demonstrative adjective) คืออะไร

คำคุณศัพท์ชี้เฉพาะ (Demonstrative adjective) คือ คำคุณศัพท์ชี้เฉพาะ ได้แก่ This, That, These, Those

  • This ใช้กับคำนามเอกพจน์ที่อยู่ใกล้ (นี้)
  • That ใช้กับคำนามเอกพจน์ที่อยู่ไกล (นั้น)
  • These ใชักับคำนามพหูพจน์ที่อยู่ใกล้ (เหล่านี้)
  • Those ใชักับคำนามพหูพจน์ (เหล่านั้น)


ตัวอย่างการใช้ คำคุณศัพท์ชี้เฉพาะ (Demonstrative adjective)

  • This is my pen.
  • That is my motorcycle.
  • These books are theirs.


สนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^