คำคุณศัพท์ที่บอกจำนวน (Numeral Adjective) คืออะไร

คุณศัพท์ที่บอกจำนวน (Numeral Adjective) คือ คุณศัพท์ที่บอก จำนวนนับ ลำดับที่ และจำนวนที่ไม่แน่นอน

 • จำนวนนับ ได้แก่ one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten……
 • ลำดับที่ ได้แก่ first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, nineth, tenth…..
 • บอกจำนวนที่ไม่แน่นอน ได้แก่คำว่า
  • many มาก
  • much มาก
  • double ทั้งสอง
  • few /a few น้อย จำนวนน้อย สองสาม
  • several หลาย
  • a little/little เล็กน้อย
  • all ทั้งหมด
  • no ไม่มี
  • some มีบ้าง
  • enough เพียงพอ


ตัวอย่างประโยค คำคุณศัพท์ที่บอกจำนวน (Numeral Adjective) คืออะไร

 • I have three dogs.
 • That’s his second wife.
 • I will be away several weeks.


สนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^