คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Adjective) คืออะไร

คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Adjective) คือ คำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น

  • my ของฉัน
  • her ของเธอ
  • his ของเขา
  • its ของมัน
  • your ของคุณ
  • our ของพวกเรา
  • their ของพวกเขา


ตัวอย่างการใช้ คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Adjective)

  • My book is on the table.
  • I lost her coat.
  • May I borrow your pen?


สนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^