คำคุณศัพท์แสดงปริมาณ (Quantitative Adjective) คืออะไร

คำคุณศัพท์แสดงปริมาณ (Quantitative Adjective) คือ คำคุณศัพท์ที่แสดงปริมาณ บอกถึงความมากน้อย ของสิ่งนับไม่ได้ ได้แก่คำว่า

 • some บ้าง
 • much มาก
 • little น้อย
 • enough เพียงพอ
 • all ทั้งหมด
 • no ไม่มี
 • any บ้าง
 • whole ทั้งหมด


ตัวอย่างการใช้ คำคุณศัพท์แสดงปริมาณ (Quantitative Adjective)

 • Give me some food.
 • I do not have enough water.
 • Do you have any money?


สนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^