คำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ (Adverb of Frequency) คืออะไร

คำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ (Adverb of Frequency) คือ adverb ที่บอกความถี่ ว่าทำสิ่งนี้สิ่งนั้นบ่อย หรือถี่มากน้อยแค่ไหน ได้แก่คำว่า

  • always สมํ่าเสมอ เป็นประจำ
  • often บ่อย ๆ
  • frequency บ่อย ถี่
  • usually ตามปกติ
  • sometimes บางครั้งบางครา
  • generally โดยทั่ว ๆ ไป
  • seldom ไม่ค่อยจะ
  • hardly ever แทบจะไม่
  • never ไม่เคยเลย


สนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^