คำกริยาวิเศษณ์บอกอาการ (Adverb of Manner) คืออะไร

คำกริยาวิเศษณ์บอกอาการ (Adverb of Manner) คือ adverb ที่บอกอาการ หรือ ท่าทาง สถานะ คุณภาพ เช่น

  • happily อย่างมีความสุข
  • quickly อย่างอย่างรวดเร็ว
  • beautifully อย่างสวยงาม
  • late ล่าช้า
  • well ดี
  • carefully อย่างระมัดระวัง
  • fast เร็ว


ตัวอย่างการใช้ คำกริยาวิเศษณ์บอกอาการ (Adverb of Manner)

  • She walks slowly.
  • The children sing beautifully.
  • It is important to write carefully.


สนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^