คำกริยาวิเศษณ์บอกปริมาณ (Adverb of Degree) คืออะไร

คำกริยาวิเศษณ์บอกปริมาณ (Adverb of Degree) คือ adverb ที่บอกปริมาณ จะวางไว้หน้าคำ adj., หน้าคำ adv. หรือ หน้าคำกริยาที่มันขยาย ได้แก่คำว่า

  • very มาก
  • too มาก (เกินไป)
  • quite มาก (ทีเดียว)
  • almost เกือบจะ


ตัวอย่างการใช้ คำกริยาวิเศษณ์บอกปริมาณ (Adverb of Degree)

  • He is too big to run.
  • The bag is very heavy.
  • I am almost finished.


สนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^