Excuse me แปลว่าอะไร

Excuse me แปลว่า ขอโทษ ประโยคภาษาอังกฤษ คำพูดเพื่อกล่าวคำขอโทษ จะใช้คำว่า Excuse me มีดังนี้

Excuse me. May I use your telephone?
ขอโทษครับ ผมขอใช้โทรศัพท์คุณหน่อยได้ไหมครับ

Excuse me. Could you tell me the way to the car park?
ขอโทษครับ ช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมครับว่า ที่จอดรถไปทางไหนครับ

Excuse me. Is there a post office near here?
ขอโทษครับ แถวนี้มีไปรษณีย์ไหมครับ

Excuse me. May I sit here?
ขอโทษครับ ผมนั่งตรงนี้ได้ไหมครับ

Excuse me for a moment.
ขอโทษครับ ขอตัวสักครู่ครับสนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^