FUNDAMENTALS OF ACADEMIC WRITING (36 HOURS)

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปรับพื้นฐานด้านการเขียนงานเป็นภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ และผู้ที่เตรียมสอบ IELTS แต่ไม่ถนัดด้านการเขียนมากกว่าทักษะด้านอื่นๆ

ปัญหาใหญ่สุดของนักเรียนไทย คือว่า ถึงแม้จะพอมีความเข้าใจเรื่องของไวยากรณ์ (ซึ่งบางคนท่องหลักไวยากรณ์ได้เลยด้วยซ้ำ) แต่กลับไม่รู้จักวิธีใช้ไวยากรณ์เหล่านั้น พูดง่ายๆ คือถ้าให้ข้อสอบแบบมีตัวเลือกมา แล้วให้เลือกข้อที่ถูกต้อง ลงไปเติมในช่องว่างเพื่อทำเป็นประโยคที่สมบูรณ์ นักเรียนไทยจะทำได้ ไม่ยากเย็น แต่พอให้ลงมือสร้างประโยคหรือข้อความสั้นๆ เอง กลับไม่ประสบความสำเร็จ

คอร์สนี้ จึงออกแบบมาเพื่อนักเรียนไทยโดยเฉพาะจริงๆ เพื่อแก้ปัญหาตรงจุดนี้ เน้นการสอนเป็นกลุ่มย่อย ไม่เกิน 9 คนเท่านั้น อาจารย์ จะสอนไวยากรณ์ที่จำเป็นกับงานเขียน ควบคู่ไปกับการสร้างประโยคเดี่ยว ประโยค ความรวม นำประโยคมาเรียงกันเป็นข้อความสั้นๆ จนไปถึงระดับ essay ทั้งนี้ จะแนะวิธีการนำหลักการเขียนเหล่านี้ ไปใช้ในการเขียนรายงานต่างๆ ด้วยสนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^