การใช้ Sorry

การใช้ Sorry ในภาษาอังกฤษ คำพูดเพื่อกล่าวคำขอโทษ โดยใช้คำว่า Sorry มีตัวอย่าง ดังนี้

I’m sorry. I have kept you waiting.
ผมขอโทษครับที่ปล่อยให้คุณต้องรอ

I’m sorry to have troubled you.
ผมขอโทษครับที่รบกวนคุณ

I’m sorry, but I can’t help you.
ผมขอโทษครับ แต่ผมไม่สามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้

Sorry. I’m late.
ขอโทษที่มาสายครับ

I’m terribly sorry. It was my fault.
ผมต้องขอโทษจริงๆ มันเป็นความผิดของผมเองครับ

I’m sorry, I don’t want to cause you any trouble.
ผมขอโทษครับ ผมไม่ต้องการที่จะสร้างปัญหาให้กับคุณเลยครับ

I’m very sorry. It was my carelessness.
ผมเสียใจจริงๆ ครับ มันเป็นความสะเพร่าของผมเอง

I’m really sorry. Please forgive me.
ผมเสียใจจริงๆ ครับ ได้โปรดยกโทษให้ผมด้วยสนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^