ถามเส้นทาง ภาษาอังกฤษ

การถามเส้นทางที่เราต้องการเดินทางไป สำนวนที่นิยมใช้มี ตัวอย่างประโยคดังต่อไปนี้

Excuse me. Could you tell me . How to get to the post office , please ?
ขอโทษค่ะ กรุณาบอกฉันหน่อยได้ไหม ไปที่ทำการไปรษณีย์อย่างไร

หรือประโยคดังต่อไปนี้

Excuse me . Could you tell me . The way to post office , please ?
ขอโทษค่ะ กรุณาบอกทางไปที่ทำการไปรษณีย์ฉันหน่อยได้ไหม

Excuse me. Could you give me direction to post office , please ?
ขอโทษค่ะ ช่วยกรุณาบอกฉันหน่อยทางไปที่ทำการไปรษณีย์ไปทางไหน

Excuse me. Could you tell me . Where post office, please ?
ขอโทษ กรุณาบอกฉันหน่อย ว่าที่ทำการไปรษณีย์ไปทางไหน

ในกรณีผู้ถามเพื่อความมั่นใจ ว่ากำลังเดินไปตามทิศทางที่ถูกต้อง ก็จะใช้ประโยคต่อไปนี้

Is this the way to the post office ?
ทางนี้ไปที่ทำการไปรษณีย์ ใช่ไหม ?สนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^