สนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับงานสายการบิน และบริษัททัวร์ (English Conversation for Airline and Travel Agent)

ตัวอย่างหัวข้อบทสนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับงานสายการบิน และบริษัททัวร์ (English Conversation for Airline and Travel Agent)

 • ข้อมูลเกี่ยวกับตารางการบิน (Flight information)
 • การสำรองที่นั่งสายการบิน (Making an airline reservation)
 • การติดต่อขอวีซ่า (Requesting a visa)
 • สภาพอากาศ (Weather)
 • การตรวจรับผู้โดยสารที่สนามบิน (Airport check-in)
 • มาตรการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย (Security check)
 • การอธิบายเรื่องการนำเที่ยว (Explaining a tour)
 • การสั่งอาหาร (Ordering food)
 • การให้ความช่วยเหลือเรื่องกระเป๋าหรือสัมภาระ (Help with your luggage)
 • การให้บริการเครื่องดื่ม (Beverage service)
 • การให้บริการเรื่องอาหาร (Food service)
 • เอกสารของการตรวจคนเข้าเมือง (Immigration documents)
 • ลานจอดรถของสนามบิน (Airport parking)
 • การขอความช่วยเหลือในการรับกระเป๋าเดินทาง (Getting help collecting baggage)
 • ภาษีศุลกากร (Customs)
 • การนัดพบคนที่สนามบิน (Meeting someone at the airport)
 • การแลกเปลี่ยนเงินตรา (Currency exchange)
 • การสอบถามข้อมูล (Getting Information)
 • การเช่ารถ (Renting a car)
 • เที่ยวบินสำรอง (Flying Stand-by)
 • รายชื่อผู้โดยสารสำรอง (Waiting list)
 • การสั่งอาหารพิเศษ (Ordering a special meals)


สนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^