เรียนพูดภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน (Daily English Conversation)

เรียนพูดภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน (Daily English Conversation) สมมติเหตุการณ์ ตัวอย่าง บทบาท หน้าที่ สถานที่ อาชีพ สถานะการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้มีความมั่นใจที่จะพูดภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน กับชาวต่างชาติ

 • First time introductions
 • Everyday greetings
 • Telephone greetings and invitations
 • Asking for and giving directions
 • Returning from the supermarket
 • Refusals and excuses
 • Planning the vacation
 • Going to visit Sue’s mother
 • Packing your bags
 • At the doctor
 • I am so sorry
 • Sleeping late
 • At the airport
 • At the hotel
 • At the Chinese restaurant
 • Congratulations!
 • Thank you


สนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^