ตัวอย่างคำถามภาษาอังกฤษ ในการสอบสัมภาษณ์

อย่าลืมทักทายคณะกรรมการการสอบสัมภาษณ์ ด้วยการกล่าวสวัสดีเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรอยยิ้มพิมพ์ใจหวาน ๆ เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจในตัวเราให้เกิดขึ้น ตลอดจนเดินตัวตรงก้าวย่างเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ด้วยความมั่นใจ และฝึกคำพูดจาภาษาอังกฤษที่แสดงให้คณะกรรมการเห็นถึงความหลักแหลมในสติปัญญาของเรา

นักเรียนภาษาอังกฤษที่จะต้องไปสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นสัมภาษณ์สมัครงาน สมัครขอทุน สมัครเรียนต่อ สมัครขอวีซ่า หรือแม้แต่สัมภาษณ์ประกวดนางงาม ขอให้ทำใจไว้ก่อนว่า คนที่เขาสัมภาษณ์เรา เขาต้องการคัดคนดี มีความสามารถ บุคลิกดี มุ่งมาดพัฒนาตน มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรของเขา หรือในกรณีสมัครเรียนหรือขอวีซ่า เขาก็จะดูว่าคุณใช้ภาษาได้ในระดับเอาตัวรอด ไม่ก่อให้เกิดปัญหา ไม่มีใครเขาอยากจะคัดคนที่พูดภาษาอังกฤษได้น้ำไหลไฟดับ แต่กลับไม่มีสมอง

ตัวอย่างคำถามภาษาอังกฤษต่อไปนี้ น่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆ ไม่มากก็น้อยนะคะ

 1. Please introduce yourself. / Could you please introduce yourself briefly? (กรุณาแนะนำตัวเอง)
  1. แนวการตอบ การแนะนำตัวเองภาษาอังกฤษก็เพียงแสดงให้ผู้สัมภาษณ์รู้ว่าเราเป็นใคร มาจากไหน ไม่จำเป็นต้องบอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเรามากจนเกินไป
 2. Why do you choose to study this major? / What’s your reason why you choose to study this major? (ทำไมถึงเลือกเรียนสาขานี้)
  1. แนวการตอบ จะต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่เราได้ตระเตรียมมา ถ้าหากเราไม่ได้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรมาก่อนว่า มีสาขาที่เปิดสอนอะไรบ้าง และจะต้องเรียนอย่างไร อาจจะทำให้การตอบคำถามในข้อนี้เกิดความผิดพลาดได้ ผู้สัมภาษณ์จะเห็นว่าเราไม่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตรนี้ ทั้งๆที่เราจะเข้าเรียนในสาขานี้ในอนาคตอันใกล้นี้แล้ว ดังนั้น เราควรตอบให้สอดคล้องกับคำถามในเรื่องการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ และแรงจูงใจที่จะศึกษาในสาขาดังกล่าว
 3. How do you know ______________ University? And why do you want to study in this institute? (รู้จักมหาวิทยาลัย………. ได้อย่างไร และทำไมถึงต้องการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้)
  1. แนวการตอบ คำถามนี้ต้องการคำตอบที่แสดงให้เห็นถึงทัศนคติเกี่ยวกับหลักสูตรและสถาบันในเชิงบวก นั่นหมายความว่า หลักสูตรหรือสาขาที่จะเข้าศึกษาต่อนั้นดีและมีประโยชน์อย่างไร มหาวิทยาลัยที่เราสอบนั้นดี และมีชื่อเสียงด้านใดบ้าง ทั้งนี้ เราควรตอบในเชิงยกย่องสถาบันนั้นๆ
 4. After your graduation, what would you like to be / do in the future? (เมื่อจบปริญญาตรีสาขานี้ไปแล้ว คิดว่าจะทำงานด้านใด)
  1. แนวการตอบ จะต้องตอบในทางที่สามารถนำเอาความรู้ที่ได้จากที่เรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด ต้องเตรียมเหตุผลมาสนับสนุนให้กลมกลืนกันระหว่างการปฏิบัติงาน กับการนำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ ถึงแม้ว่า อนาคตเราอาจจะไม่ได้ทำงานตามที่เราได้เรียนมาก็ตาม หรือว่าเราอาจยังไม่มีอาชีพที่เราอยากทำ ณ ตอนนี้ก็ตาม
 5. How will you apply what you have learned from the university to help you with your career after graduation? (จะนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ประโยชน์ในงานที่จะเข้าทำได้หรือไม่อย่างไร)
 6. What is your special ability, your interest, and your personality? (นักเรียนมีความสามารถพิเศษ ความสนใจ ตลอดจนบุคลิก ลักษณะส่วนตัวเช่นไร)
 7. Do you know anything about this major / faculty? And how? (นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับคณะ หรือสาขาที่เรียนหรือไม่ อย่างไร)
 8. Have you ever studied in any academic tutorial institutes? (นักเรียนเคยไปเรียนติวกับสถาบันต่างๆ ก่อนเข้าสอบหรือไม่)
 9. How did you prepare yourself for the examination? (นักเรียนมีการเตรียมตัวในการสอบเข้าอย่างไรบ้าง)
  1. แนวการตอบ ต้องตอบว่า เรามีการวางแผนการเตรียมตัวอ่านหนังสือ การลองทำข้อสอบ การติดตามข่าวสารการรับสมัครอย่างไร และปรึกษาใครบ้าง การเข้าเว็บบอร์ด ของมหาวิทยาลัยเพื่อสอบถามข้อสงสัยหรือติดตามข่าวเป็นประจำ (อย่าตอบว่า เห็นเพื่อนเข้าก็อยากเข้า ไม่ได้มีการเตรียมตัวอะไรมากแล้วแต่ดวง เหล่านี้เป็นต้น)
 10. Do you have any financial problems? (นักเรียนมีความพร้อมในเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการเรียนตลอดหลักสูตรมากน้อยเพียงไร)
 11. Due to the long distance, do you think you are able to study here? (นักเรียนคิดว่าตัวเองจะเรียนที่นี่ไหวหรือไม่ เนื่องจากระยะทางที่ไกลจากภูมิลำเนา)
  1. แนวการตอบ ต้องตอบในแนวทางที่ว่าเราสามารถเรียนที่นี่ได้ แม้ว่าระยะทางจะไกลกว่าบ้านที่เราอาศัยอยู่ ต้องแสดงให้เห็นว่า เราอยากเรียนที่นี่จริงๆ ไม่มีอะไรที่ทำให้เราไม่อยากเรียน (อย่าไปตอบในทางที่ว่าไม่แน่ใจจะได้หรือเปล่า อาจจะลองดูก่อน เป็นต้น)

หมายเหตุ เมื่อเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ น้องๆ ควรจะกล่าวขอบคุณและสวัสดีกรรมการคุมสอบด้วยนะคะ (แน่นอนค่ะ…..พร้อมรอยยิ้มหวานๆ เหมือนเดิม)สนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^