คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน

หากคุณต้องการพูดภาษาอังกฤษ แต่มีเวลาจำกัด สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Loft Study ขอแนะนำ คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน (Daily English Course) ที่ ให้คุณสามารถพูดคุยภาษาอังกฤษในแต่ละหัวข้อ ได้อย่างรวดเร็วและฝึกทักษะการพูดฟังภาษาอังกฤษ ในหลากหลายหัวข้อที่จำเป็น ในชีวิตประจำวันด้วยหลักสูตรที่รวบรัด ง่ายต่อการเข้าถึงเนื้อหา ให้ผู้เรียนเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

พร้อมทิป เคล็ดลับในการใช้ภาษาอังกฤษ อย่างเจ้าของภาษาที่แท้จริง สนทนาภาษาอังกฤษ สื่อสารภาษาอังกฤษ พูดคุยกับชาวต่างชาติได้โดยไม่เขินอาย กล้าพูดภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น ทั้งสถานการณ์ในห้องเรียน ที่ทำงาน และสถานการณ์ปัจุบัน สามารถเรียนได้ ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น

ในแต่ละคอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ จะแทรกบทสนทนาที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

  • การติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ งาน การเรียน Job/School
  • การแนะนำตัวภาษาอังกฤษ Greetings and Introduction
  • บ่งบอกถึงตัวตนภาษาอังกฤษ ทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ
  • การสื่อสารโต้ตอบภาษาอังกฤษ ตัวอย่าง ประโยคคำถาม ประโยคคำตอบ
  • ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
  • รวมไปถึงหัวข้อ Interview ภาษาอังกฤษ การสัมภาษณ์งาน ขอวีซ่า เป็นต้น

หลักสูตร Daily English Course นี้ เป็นหลักสูตร Conversation สนทนาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น จนถึงระดับสูง มุ่งเน้นให้ผู้เรียน สนทนาภาษาอังกฤษ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ เลือกใช้ประโยคภาษาอังกฤษในการโต้ตอบได้อย่างถูกต้อง

คอร์สส่วนตัว Private Course สามารถกำหนดหัวข้อการสอน หรือหลักสูตรที่ต้องการเรียนและกำหนดวัน – เวลาที่สะดวกเรียนได้เอง สนใจโปรดสอบถามสนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^