คำศัพท์ทางการแพทย์ ภาษาอังกฤษ คำศัพท์เกี่ยวกับหมอ อาการเจ็บป่วย

คำศัพท์ทางการแพทย์ ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับหมอ อาการเจ็บป่วย

 • forensic medicine   นิติเวชศาสตร์
 • doctor  หมอ/นายแพทย์
 • physician แพทย์อายุรเวช
 • family doctor  หมอบ้าน
 • pediatrician, pediatrist   กุมารแพทย์
 • gynecologist   นรีแพทย์
 • tocologist, obstetrician   สูติแพทย์
 • neurologist   ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประสาทวิทยา
 • psychiatrist จิตแพทย์
 • oculist   จักษุแพทย์
 • dentist, odontologist   หมอฟัน
 • surgeon   หมอศัลยกรรม
 • anesthetist, anaesthetist   ผู้วางยาชาหรือยาสลบ
 • nurse  นางพยาบาล
 • hospital โรงพยาบาล
 • clinic คลินิก
 • sanatorium สถานพักฟื้นของผู้ป่วย
 • health สุขภาพ
 • healthy (บุคคล) แข็งแรง
 • wholesome ส่งเสริมสุขภาพ/เสริมสร้างสุขภาพ
 • hygiene อนามัย
 • to get vaccinated   ปลูกฝี
 • sick person, patient   ผู้ป่วย
 • to be sick, to be ill  เป็นไข้
 • sickly  ขี้โรค
 • ailment, complaint  โรคภัยไข้เจ็บ/เจ็บไข้ได้ป่วย
 • pain เจ็บ/ปวด
 • indisposition, slight illness   รู้สึกไม่สบาย
 • unwell, indisposed  ไม่สบาย/ป่วย
 • ulcer  แผลเปื่อย/บาดแผลที่พุพอง
 • wound บาดแผล
 • injury เสียหาย/บาดเจ็บล้มตาย
 • rash, eruption  เป็นผื่นหรือตุ่มขึ้นตามผิวหนัง
 • spot จุดด่างดำ
 • pimple  สิว
 • Blackhead สิวหัวดำ
 • blister  เม็ดพุพองบนผิวหนัง
 • scab, boil  สะเก็ดแผล
 • scar  แผลเป็น
 • wart หูด
 • callus, callosity  หนังที่ตายด้าน
 • corn ตาปลา
 • chilblain ภาวะมือและเท้าอักเสบเนื่องจากถูกความหนาวและความชื้น
 • Bruise/ contusion ฟกช้ำดำเขียว
 • swelling  บวม/บวมเป่ง
 • sprain, twist  เคล็ด
 • fracture กระดูกหัก
 • symptom อาการ
 • diagnosis  การวินิจฉัยโรค
 • case เคส(คนไข้)
 • incubation การฟักตัว
 • epidemic เกี่ยวกับการระบาดเป็นครั้งคราวของโรค
 • contagion การติดต่อของโรค/โรคติดต่อ
 • fever ไข้/อุณหภูมิร่างกายที่สูงกว่าปกติ
 • attack, access, fit  ออกฤทธิ์/กำเริบ
 • coughing fit  อาการไอกำเริบ
 • to sneeze   จาม
 • faint, fainting fit   สลบ/เป็นลม
 • vertigo, dizziness   อาการวิงเวียนศรีษะ
 • to feel sick   คลื่นเหียนอาเจียร
 • to lose consciousness  ไม่มีความรู้สึก
 • concussion ภาวะสมอง, ไขสันหลังถูกกระทบอย่างแรง
 • coma โคม่า
 • diet  โภชนาการ
 • treatment วิธีการรักษา
 • to get better, to improve  (อาการ)ดีขึ้น
 • cure รักษาให้หาย
 • relapse  อาการกำเริบขึ้นมาใหม่


สนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^