โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับธุรกิจ ระยะสั้น

ถ้าท่านสนใจการจัดอบรมสัมมนาภาษาอังกฤษ สำหรับธุรกิจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Loft Study ได้จัดหลักสูตรโปรแกรมการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ระยะสั้น และ โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับธุรกิจ ระยะสั้น อาทิเช่น ภาษาอังกฤษการตลาด ภาษาอังกฤษการจัดการ ภาษาอังกฤษการเงิน ภาษาอังกฤษการบัญชี และ ภาษาอังกฤษบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ฯลฯ ขึ้น

ด้วยประสบการณ์ในการฝึกอบรม และการจัดหลักสูตรอบรมที่ผ่านมาของ Loft Study เราเชื่อมั่นว่าเราเป็นผู้นำในด้านการจัดคอร์สเรียน ที่สามารถให้ประโยชน์อย่างสูงสุดแก่องค์กรและผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Loft Study ขอนำเสนอ โปรแกรมการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ระยะสั้น และ โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับธุรกิจ ระยะสั้น ที่จัดขึ้นเฉพาะสำหรับองค์กรของท่าน

โดยท่านสามารถแจ้ง วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เนื้อหาที่จำเป็นในการใช้งาน วัน เวลา และระยะเวลาการฝึกอบรม เพื่อให้ทางเราออกแบบโปรแกรมการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ระยะสั้น และ โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับธุรกิจ ระยะสั้น ให้ตรงตามความต้องการและ สอดคล้องกับข้อจำกัดของรูปแบบการทำงานขององค์กร ภายหลังการฝึกอบรมสามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน ระหว่างก่อน และหลังเข้าร่วมโปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับธุรกิจ ระยะสั้นสนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^