คอร์สสอนเขียนโต้ตอบจดหมายธุรกิจ ภาษาอังกฤษ

จดหมายเป็นเครื่องมือที่สำคัญและจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ จากจดหมายที่เขียนบนกระดาษพับใส่ซอง มาสู่การรับส่งจดหมายในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เราเรียกกันติดปากว่า อีเมล์ e-mail ปัจจุบันมีกฎหมายรองรับการใช้อีเมล์อ้างอิง ในการทำธุรกรรมติดต่อทางธุรกิจได้แล้ว การที่เราจะนำอีเมล์มาใช้งานในธุรกิจ จึงเป็นเรื่องที่ต้องมีความเอาใจใส่กันมากขึ้น

อีเมล์ภาษาอังกฤษ ก็มีวิธีการใช้งานที่ไม่ต่างจากการใช้จดหมายภาษาอังกฤษธรรมดา เปลี่ยนแต่เพียงวิธีการรับส่งข้อมูลเท่านั้น แต่ตัวเนื้อหาภาษาอังกฤษหรือ ข้อความภาษาอังกฤษในจดหมายยังคงเป็นลักษณะเดิม นั่นคือ ประกอบด้วย ชื่อและที่อยู่ของผู้รับ ชื่อและที่อยู่ของผู้ส่ง วันที่ส่ง หัวเรื่อง/หัวข้อจดหมาย เนื้อความภาษาอังกฤษในจดหมาย และสำเนาไปยังผู้เกี่ยวข้อง

คอร์สการโต้ตอบจดหมายธุรกิจ ภาษาอังกฤษ สำหรับพนักงานบริษัท พัฒนาความรู้และการใช้ภาษาอังกฤษ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการโต้ตอบจดหมายทางธุรกิจภาษาอังกฤษที่หลากหลาย เช่น จดหมายทางธุรกิจภาษาอังกฤษ บันทึกข้อความภาษาอังกฤษ รายงานภาษาอังกฤษ แฟกซ์ภาษาอังกฤษ อีเมล์ภาษาอังกฤษ และร่างข้อเสนอภาษาอังกฤษ ของโครงการต่างๆ ในองค์การ

ก็เพื่อให้พนักงานที่มีหน้าที่โต้ตอบจดหมายธุรกิจ สามารถเรียนรู้ และเข้าใจหลักเกณฑ์ การเขียนจดหมายโต้ตอบธุรกิจภาษาอังกฤษ ได้อย่างถ่องแท้ และสามารถนำไปปฏิบัติในธุรกิจการทำงานที่ออฟฟิศประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่มีพื้นฐานในด้านนี้มาก่อนเลยก็ตาม

 • การสอบถามภาษาอังกฤษ
 • การตอบจดหมายสอบถามภาษาอังกฤษ
 • การสั่งซื้อภาษาอังกฤษ
 • การชำระเงินภาษาอังกฤษ
 • การส่งของภาษาอังกฤษ
 • การเขียนจดหมายร้องเรียนภาษาอังกฤษ และการปรับปรุงบัญชีภาษาอังกฤษ
 • การขอเครดิตภาษาอังกฤษ
 • รับสมัครตัวแทนภาษาอังกฤษ และการขอเป็นตัวแทนภาษาอังกฤษ
 • จดหมายธุรกิจส่วนตัวภาษาอังกฤษ
 • โต้ตอบจดหมายภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร
 • จดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ
 • การเขียนเทเล็กซ์ภาษาอังกฤษ


สนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^