เรียนสนทนาอังกฤษ

การเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ เป็นส่วนที่นักเรียนไทยหลาย ๆ คนกังวล ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเพราะว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ หรือฟังภาษาอังกฤษไม่เข้าใจ แต่การเรียนสนทนาภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยากนั้น มาจากความกลัวเสียส่วนใหญ่ กลัวว่าจะพูดภาษาอังกฤษผิด กลัวว่าพูดภาษาอังกฤษแล้วผู้ฟัง โดยเฉพาะชาวต่างชาติจะไม่เข้าใจ หรือกลัวว่าเขาจะหัวเราะเยาะเรา ซึ่งความเชื่อเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ไม่จริง

ดังนั้น การเรียนสนทนาภาษาอังกฤษที่ดี นั่นก็คือ การลบความกลัวภาษาอังกฤษออกไป

การที่จะลบความกลัวภาษาอังกฤษเพื่อให้เราเรียนสนทนาภาษาอังกฤษให้ได้ผลดีนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ง่าย ยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้พบกับชาวต่างชาติ ดังนั้น ปัจจุบันในโรงเรียนสอนภาษาหลายๆแห่ง จึงต้องมีการจ้างครูชาวต่างชาติมาสอน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนสนทนาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนของตน การเรียนสนทนาภาษาอังกฤษจึงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเข้ามาอีก

อย่างแรกที่จะทำให้เรากล้าพูดนั้นก็คือ การหัดพูดคำทักทายภาษาอังกฤษเล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อน ไม่ต้องพูดเป็นเรื่องเป็นราวยาว ๆ แล้วพอเราชินกับการทักทายภาษาอังกฤษแล้ว ถึงเริ่มหัดถามคำถามภาษาอังกฤษ ทำให้การสนทนาภาษาอังกฤษนั้นยาวนานขึ้นได้อีก ยิ่งหากเราเรียนในสถาบันสอนภาษาแล้ว ก็ไม่ต้องกลัวที่ครูชาวต่างชาติจะไม่เข้าใจ เพราะเขามีหน้าที่สอนภาษาอังกฤษเรา และฟังเราพูดภาษาอังกฤษ

อีกอย่างหนึ่งคือ ชาวต่างชาติเมื่อมาในประเทศไทยย่อมทราบว่าชาติเราไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ดังนั้น การที่จะสนทนาภาษาอังกฤษผิดไปเล็ก ๆ น้อย ๆ นั้นเป็นเรื่องปกติ และการหัวเราะคนที่พูดผิดนั้นก็ไม่ใช่มารยาทที่ดี คนที่หัวเราะจึงน่าอายมากกว่า

ส่วนผู้ที่ไม่ได้เรียนในสถาบันสอนภาษา ก็มีวิธีลดความกลัวการพูดสนทนาภาษาอังกฤษได้โดยการพยายามหาสถานการณ์ที่เราจะได้พูดภาษาอังกฤษ เช่น การพูดคุยสนทนาอังกฤษผ่านอินเทอร์เน็ต Facebook, Twitter หรือ การอยู่ในสถานที่ที่ใช้ภาษาอังกฤษเยอะๆ ก็เป็นอีกวิธีที่ทำให้เราชินกับการสนทนาภาษาอังกฤษได้

จะเห็นว่า การลดความกลัวในการสนทนาภาษาอังกฤษนั้น จะเป็นการสร้างความคุ้นชินเสียมากกว่า ดังนั้นหากว่าเราอยู่ในสถานที่หรือสถานการณ์ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษบ่อย ๆ ก็จะทำให้เราได้สนทนาภาษาอังกฤษได้มากขึ้นนั่นเองสนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^