สอนสนทนาภาษาอังกฤษ

ตามสถาบันสอนภาษาอังกฤษหลาย ๆ ที่ในปัจจุบัน ได้มีการแข่งขันกันรับนักเรียนให้ได้จำนวนมากๆ แต่สิ่งที่ผู้ที่เลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษนั้น ครูผู้สอนเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการเรียนภาษาอังกฤษของเราอย่างมาก เหล่านี้เป็นสิ่งที่ครูสอนภาษาอังกฤษที่ดีควรจะมี เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างสูงสุด

  • สิ่งแรกคือ ผู้สอนภาษาอังกฤษที่ดีนั้น จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้เรียน ซึ่งการเป็นตัวอย่างนั้น ไม่จำเป็นต้องดีเลิศในทุกทาง แต่ว่าต้องดีพอในการให้นักเรียนได้ดูเป็นตัวอย่างในการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น ผู้สอนภาษาอังกฤษ ควรมีสำเนียงภาษาอังกฤษที่ดี และไม่ใช้ศัพท์แสลงอย่างไม่เหมาะสม หรือในการเขียนภาษาอังกฤษ ก็ควรมีความถูกต้องมากที่สุด เพื่อที่จะได้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนภาษาอังกฤษ
  • สิ่งต่อมาคือ การเตรียมแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ผู้สอนภาษาอังกฤษที่ดี ควรมีการเตรียมแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษที่สอดคล้องและเหมาะสมกับระดับของการเรียน ซึ่งผู้เรียนจะทราบได้เมื่อทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ว่าง่ายหรือยากเกินไป หรือตรงกับหัวข้อภาษาอังกฤษที่เรียนอยู่ขนาดไหน
  • นอกจากนี้ ผู้สอนภาษาอังกฤษที่ดีต้องรับผิดชอบต่อการสอนภาษาอังกฤษของตนเอง เช่นเมื่อสอนผิด ก็ต้องมีการแก้ไข หรือเมื่อนักเรียนมีคำถาม ก็ต้องหาคำตอบที่ถูกต้องที่สุดให้กับนักเรียนได้ และในการสอนภาษาอังกฤษ ก็ควรจะรักษาเวลา ไม่มาสอนสาย หรือสอนนอกเรื่องมากเกินไป และไม่ควรสอนเกินเวลามากเกินไป
  • สุดท้ายแล้ว ผู้สอนภาษาอังกฤษที่ดี ต้องดูแลนักเรียนของตนเองแต่ละคนให้ดีที่สุด เช่น ต้องมีการติดตามผลของนักเรียนแต่ละคน ว่ามีการพัฒนาไปอย่างไร โดยเฉพาะในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นกลุ่ม ซึ่งการกวดวิชา หรือการสอนคนใดคนหนึ่งนั้น ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลาย ๆ อย่าง หากมีนักเรียนคนใดคนหนึ่งเรียนได้ช้าเกินไป ผู้สอนภาษาอังกฤษก็ควรทราบวิธีดูแลเพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความรู้สึกด้อยกว่าเพื่อน เป็นต้น

จะเห็นว่า วิธีการสอนภาษาอังกฤษที่ดีนั้น เป็นสิ่งที่ผู้เรียนก็จำเป็นต้องตรวจสอบเช่นกัน เพื่อให้เราได้รับความรู้มากที่สุด และทำให้บรรยากาศของการเรียนนั้น เป็นไปได้ด้วยดี นอกจากจะรู้จักผู้สอนของเราแล้ว ผู้เรียนเองก็ต้องมีความตั้งใจจริงในการเรียนภาษาอังกฤษอีกด้วยสนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^