เรียนภาษาอังกฤษ ด้วยการสร้างประสบการณ์ภาษาอังกฤษ

เราควรจะเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีอยู่ด้วยการติดต่อสื่อสารโดยตรงกับคนที่พูดภาษาอังกฤษ หรือชาวต่างชาติ พูดง่ายๆ คือ เราควรจะพยายามสนทนากับคนที่พูดภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะคุยเรื่องอะไร เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีโอกาส ชีวิต คือ ครูภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษในทุกสิ่งทุกอย่าง

เราต้องพัฒนานิสัยในการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ และนิตยสารภาษาอังกฤษ บนพื้นฐานของความสนใจ งานอดิเรก อาชีพ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น การอ่านภาษาอังกฤษถือว่าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์หลัก ๆ ที่จะเสริมสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แก่เราสนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^