พูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน

พูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีความสนใจในภาษาอังกฤษ เพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การเดินทาง การท่องเที่ยว การศึกษา และเพื่อการเป็นเจ้าภาพที่ดี ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ซึ่งบทสนทนภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน และสถานการณ์ต่างๆ ล้วนเป็นถ้อยคำ และสำนวนภาษาอังกฤษที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน สามารถเรียนรู้ได้ง่าย พร้อมฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา โดยแต่ละสถานการณ์จะมีสอนคำแปลและคำศัพท์ภาษาอังกฤษสนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^