โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ สอนสด โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ

โรงเรียนภาษาต่างประเทศ Loft Study เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยให้ลูกศิษย์สามารถนำความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ อาทิ ใช้ในการสอบคัดเลือก เรียนต่อต่างประเทศ หรือเข้าทำงาน ตามสนามสอบทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งใช้ในการศึกษาเพิ่มพูนความรู้ในหัวข้อที่ตนสนใจ หรือใช้ในการประกอบอาชีพของตน

ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนที่โรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศ Loft Study เป็นการสอนสด โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ การเรียนจากอาจารย์ผู้สอนโดยตรงในทุกชั่วโมงเช่นนี้ ทำให้ลูกศิษย์ทุกคนมั่นใจได้ว่า ไม่ว่าความถนัดทางภาษาอังกฤษของตนจะเป็นอย่างไร หรือทิ้งภาษาอังกฤษมานานแค่ไหน แต่ละคนจะได้รับการดูแลเอาใจใส่โดยตรงจากอาจารย์ผู้สอน ที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาการ และทักษะการถ่ายทอดความรู้ ที่ง่ายต่อการเข้าใจสนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^