ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Loft Study เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษครอบคลุมองค์ความรู้ในหัวข้อต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการเรียนของลูกศิษย์แต่ละคน วัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Loft Study สามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือ เพื่อสอบ IELTS, TOEFL (iBT, Paper-Based), TOEIC, Conversation และ Business English

จุดประสงค์การลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ คือ เพื่อช่วยผู้เรียนให้สามารถทำเกรดได้สูงตามที่สถาบันกำหนด และสามารถได้คะแนนสูงในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือบัณฑิตวิทยาลัย ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศหรือระดับโลก รวมทั้งสามารถใช้ในหน้าที่การงาน หรือชีวิตประจำวันต่อไปได้ด้วย

ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนครบทุกวิชา เพื่อคลุมทุกทักษะที่ต้องใช้สอบ หรือว่าจะเลือกลงทะเบียนเพื่อพัฒนาบางทักษะโดยเฉพาะ ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนครบทุกวิชา เพื่อคลุมทุกทักษะที่ต้องใช้สอบ หรือว่าจะเลือกลงทะเบียนเพื่อพัฒนาบางทักษะโดยเฉพาะ เช่น สมัครเฉพาะ Pure Grammar วิชาเดียว หรือ Writing อย่างเดียว หรือ Listening ควบคู่กับ Speaking สองวิชา หรือจะสมัครสามวิชาก็ทำได้้สนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^