คอร์ส TOEIC

คอร์ส TOEIC ของสถาบันสอนภาษา Loft Study มุ่งเน้นการพัฒนาทุกทักษะที่ใช้ในการสอบ โดยเริ่มจากการอ่าน (Reading) โดยจะฝึกให้นักเรียนเข้าใจถึงการทำข้อสอบอย่างเป็นระบบ การวางแผนเรื่องเวลาในการทำข้อสอบ TOEIC ซึ่งส่วนใหญ่จะทำไม่ค่อยทันกัน อีกทั้งยังมีเทคนิคในการอ่านอย่างไรให้เข้าใจรวดเร็ว และได้ใจความ

รวมถึงสามารถคาดเดาคำศัพท์ต่าง ๆ ที่เราไม่ทราบจากภาพรวมของเรื่องที่เราอ่าน ซึ่งในส่วนของการอ่านนี้ ไม่ได้มีเฉพาะการอ่านจับใจความแล้วตอบคำถามเท่านั้น แต่ในส่วนนี้ยังรวมถึง Text Completion และ Incomplete Sentences ซึ่งจำเป็นจะต้องรู้และเข้าใจเนื้อหาไวยากรณ์ต่าง ๆ ทั้งหมดอย่างแท้จริง จึงจะสามารถนำไปฝึกฝนและประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบ TOEIC ได้สนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^