TOEIC Listening

คอร์ส TOEIC เตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนสอบ ในด้านการฟัง (Listening) จะมุ่งเน้นการพัฒนาการฟัง อย่างเป็นระบบตามขั้นตอน และวิธิการที่ถูกต้องของการเรียน Listening รวมทั้งการฝึกฝนถึงเรื่องการออกเสียงเบื้องต้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่เป็นปัญหาทำให้เราฟังไม่รู้เรื่อง

โดยทางสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Loft Study ได้จัดเตรียมอาจารย์ผู้สอนที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีประสบการณ์ด้านการสอนมาอย่างยาวนานมากกว่า 10 ปี ซึ่งภายในหลักสูตร จะวิเคราะห์ข้อสอบ โดยเความเข้าใจมากกว่าการท่องจำแบบเดิม ๆสนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^