คอร์สเขียนภาษาอังกฤษ

คอร์ส Professional English Writing โดยหลักสูตรเขียนภาษาอังกฤษนี้ จะช่วยให้เริ่มต้นการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับการใช้ งานในชีวิตประจำวันได้ โดยการชี้ให้เห็นว่าหลักไวยากรณ์และคำศัพท์ต่างๆ นั้นใช้อย่างไร สามารถนำมาจัดเรียนและถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือ ได้อย่างถูกต้องและมั่นใจได้อย่างไร

โดยเริ่มต้นจากการเขียนภาษาอังกฤษด้วยประโยคง่าย ๆ อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญ สำหรับผู้ที่ต้องการจะพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษของตนเองให้ได้อย่างมืออาชีพ (Professional) หรือสำหรับคนที่ต้องการเตรียมสอบ TOEFL, IELTS เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี – โทและปริญญาเอก

อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียบเรียงความคิด สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นงานเขียนที่กะทัดรัด (Precise) ชัดเจน (Clear) และมีน้ำหนัก (Persuasive) ซึ่งเป็นหัวใจของงานเขียนภาษาอังกฤษสนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^