คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษ เน้นการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ (Native Speakers) ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการฟังและการพูดอย่างต่อเนื่องในหัวข้อต่าง ๆ ที่จำเป็นในการสื่อสาร

เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมต้นขึ้นไป จนถึงวัยทำงานทุกสาขาอาชีพที่ต้องการเติมเต็มและต่อยอดความ รู้เดิมที่มีให้สามารถนำออกมาใช้ได้อย่างรวดเร็วมั่นใจ ตรงตามศักยภาพ ของตนเอง แม้ผู้เรียนไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาก่อนเลยก็สามารถ เรียนได้ ขอเพียงมีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง ที่อยากจะสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้วยงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า ภายในเวลาที่เหมาะสมสำหรับตนเองโดยเฉพาะสนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^