เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ

คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ ผู้เรียนสนทนาภาษาอังกฤษจะมีความมั่นใจในการสื่อสารในระดับเบื้องต้น และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ผู้เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ เป็นผู้ที่ต้องการเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารในที่ทำงาน เรียนรู้คำศัพท์ ประโยคสนทนาและบริบทที่จำเป็นในการทำงานเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต ผู้ที่ต้องติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติเป็นประจำ ผู้ที่ต้องการเดินทางไปใช้ชีวิตหรือเรียนต่อต่างประเทศ ผู้ที่ต้องการเพิ่มระดับภาษาอังกฤษ ต้องการสื่อสารในชีวิตประจำวันและนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริงสนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^