เรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

เรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูง เพื่อนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ตามมาตราฐานสากล ผู้เรียนจะค้นพบลักษณะการเรียนจะใช้เทคนิคในการช่วยจำ และวิธีการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง แก้ไขการใช้ไวยากรณ์ที่สับสนของคนไทยเพื่อการใช้ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

  • หลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ที่แตกต่างระหว่าง American English และ British English
  • การนำไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ไปประยุกต์ใช้ในการพูด การเขียนและการเตรียมสอบ


สนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^