เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ฝึกฝนให้สามารถคิดหาประเด็นต่าง ๆ ที่จะพูดในระยะเวลาอันจำกัด และเรียนวิธีการเรียบเรียง idea เพื่อให้สามารถ express ความคิดเห็นออกมาได้อย่างชัดเจน เป็นระบบ และสมเหตุสมผล เน้นทักษะในทุก ๆ ด้านทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เป็นการออกแบบโดยเฉพาะที่ทำให้ผู้เรียนก้าวสู่เป้าหมายตามที่ต้องการด้วยความมั่นใจอย่างมืออาชีพ

เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมต้นขึ้นไป จนถึงวัยทำงานทุกสาขาอาชีพที่ต้องการเติมเต็มและต่อยอดความรู้เดิมที่มีให้สามารถนำออกมาใช้ได้อย่างรวดเร็วมั่นใจ ตรงตามศักยภาพ ของตนเอง สามารถสร้างภาพและความรู้สึกร่วมกับเรื่องหรือสถานการณ์ของแต่ละ passage ที่กำลังอ่านอยู่ แม้ผู้เรียนไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาก่อนเลยก็สามารถ เรียนได้ ขอเพียงมีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง ที่อยากจะสื่อสารภาษาอังกฤษ ในแบบฉบับของเราเอง ด้วยงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่จำกัด ! ภายในเวลาที่เหมาะสมสำหรับตนเองโดยเฉพาะสนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^