เรียน IELTS

หลักสูตรเตรียมสอบ ฝึกฝนทางด้าน Listening, Speaking, Reading และ Writing เน้นการเพิ่มทักษะที่จำเป็นในการสอบข้อสอบมาตรฐานสากล (Standardized Test) IELTS เพื่อให้ได้คะแนนตามต้องการ การสอนจะเน้น Key concepts ในแต่ละด้านที่นักเรียนต้องทำความรู้จัก

เรียนคอร์สสอน IELTS เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมต้นขึ้นไป จนถึงวัยทำงานทุกสาขาอาชีพที่ต้องการเติมเต็ม และต่อยอดความรู้เดิมที่มีให้สามารถนำออกมาใช้ได้อย่างรวดเร็วมั่นใจ ตรงตามศักยภาพของตนเอง แม้ผู้เรียนไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาก่อนเลยก็สามารถเรียนได้ ขอเพียงมีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง ที่อยากจะสื่อสารภาษาอังกฤษในแบบฉบับของเราเอง ด้วยงบประมาณและค่ายใช้จ่ายที่จำกัด ภายในเวลาที่เหมาะสมสำหรับตนเองโดยเฉพาะสนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^