คอร์ส Pronunciation

คอร์ส Pronunciation เพื่อการพัฒนาการออกเสียง Pronunciation ภาษาอังกฤษตามธรรมชาติ ให้เหมือนกับเจ้าของภาษา ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการออกเสียงที่ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษาเพื่อเพิ่มความมั่นใจใน การสื่อสารภาษาอังกฤษ ออกเสียงสำนวนต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และการนำมาใช้ในสถานการณ์จริง

เรียนคอร์ส Pronunciation อาจารย์ชาวต่างชาติ จะสอนการออกเสียงคำที่ยืมมาได้อย่างถูกต้อง คอร์ส Pronunciation ในชีวิตประจำวัน สอน การเน้นคำ การออกเสียงหนักเบา การย่อคำ การรวบคำ เป็นต้นสนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^