การเดาคำศัพท์ จากข้อความโดยรอบ (Context Clue)

การเดาความหมายคำศัพท์จากปริบท หรือจากข้อความโดยรอบนั้น เราต้องอาศัยทักษะการเดาจากคำชี้แนะต่าง ๆ มาประกอบ และอาจต้องใช้จินตนาการ (lmagination) และประสบการณ์ (Experience) ช่วยประกอบในการพิจารณาความหมายนั้นด้วย การที่จะรู้ความหมายที่แท้จริงของคำศัพท์ที่เรารู้แล้วแต่อาจมีความหมายต่างกันออกไปนั้น หรือความหมายของคำศัพท์ที่เราไม่รู้นั้นมีเทคนิคที่ใช้อยู่ 2 วิธีคือ

  1. การเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบท (Guessing meaning from context clue)
  2. การเดาความหมายคำศัพท์โดยอาศัยการวิเคราะห์คำ (Guessing meaning from word analysis)

วิธีการเดาศัพท์ 2 วิธี นี้มีประโยชน์และจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำมาใช้ในการอ่านเนื้อหาในบทความ เมื่อเราไม่สามารถใช้พจนานุกรมได้ จึงต้องใช้เทคนิคการเดาศัพท์เข้าช่วย บริบท (Context) คือ ข้อความที่แวดล้อมด้วยคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่ทราบความหมายและนำมาเป็น เครื่องช่วยหรือบ่งชี้ให้เข้าใจความหมายของคำศัพท์ยากเหล่านั้นโดยไม่ต้อง อาศัยพจนานุกรม คำชี้แนะในบริบท (Context Clue) ก็ คือคำที่อยู่ในบริบทซึ่งเป็นตัวชี้แนะความหมายของคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยหรือ ไม่ทราบมาก่อนจากบริบทนั้นเราจึงอาศัยคำชี้แนะในบริบทที่จะช่วยชี้แนะความ หมายได้ถูกต้องถึงแม้ว่าการเดาความหมายจะไม่ตรงกับความหมายที่แท้จริงแต่ก็ มีความหมายที่ใกล้เคียงสนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^