การเดาคำศัพท์ จากการนิยามคำศัพท์ (Definition Clue)

การเดาคำศัพท์ จากการนิยามคำศัพท์ หรือการบอกความหมาย (Definition Clue) เราสามารถทราบคำศัพท์ใหม่ๆได้จากการนิยามหรือการบอกความหมายโดยดูจากตัวชี้แนะ คำศัพท์ภาษาอังกฤษของคำชี้แนะประเภท Definition ได้แก่

means verb to be to be called
to be a kind of to be defined as to be regarded as
to be known as to be the name give to to be a type of
consist of, refer to can be defined as can be thought of

ตัวอย่าง : The earth’s hydrosphere consist of water on its surface, water, vapor in the air and even water that has soaked into the soil.

คำอธิบาย : hydrosphere เป็นคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย consist of (=ประกอบด้วย)เป็นคำชี้แนะ
water on its surface, water, vapor in the air and even water that has soaked into the soil. เป็นคำนิยามสนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^