การเดาคำศัพท์ จากการกล่าวซ้ำความหมาย (Restatement Clue)

การเดาคำศัพท์ จากการกล่าวซ้ำความหมาย (Restatement Clue) เราสามารถทราบความหมายของคำศัพท์จากการกล่าวซ้ำความหมายของคำศัพท์นั้น โดยการใช้ภาษาง่ายๆโดยการกล่าวซ้ำ ในประโยคเดียวกันแต่ใช้ถ้อยคำที่ต่างกันเป็นตัวชี้น

Or
In other words = หรือ
That is

ตัวอย่าง The student can reply, or answer the teacher’s questions easily

คำศัพท์ที่ไม่รู้ความหมาย คือ reply

ตัวชี้นำ คือ or
การกล่าวซ้ำ คือ answer

ดังนั้น reply มีความหมายว่า ตอบสนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^