การเดาคำศัพท์ จากการยกตัวอย่าง (Example Clue)

การเดาคำศัพท์ จากการยกตัวอย่าง (Example Clue) เราสามารถทราบความหมายของคำศัพท์จากการกล่าวการยกตัวอย่างในกรณีที่คำศัพท์บาง คำยากหรือมีความหมายที่ผู้อ่านอาจเข้าใจไม่ชัดเจน ผู้เขียนอาจให้ หรือยกตัวอย่างตามหลังคำศัพท์คำนั้นเพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในความ หมายของคำศัพท์นั้นดียิ่งขึ้น คำชี้แนะประเภทนี้ได้แก่

. ………. , for example / e.g. , ………
………, for instance , ………………..
………… , such as , …………………
………., such………… as……………
………………… , like ………………
………, such as the following : ……
…………. .especially ………………
……………..these …………………

**ทุกคำที่ยกตัวอย่างมานี้มีความหมาย = ตัวอย่างเช่น ได้แก่ ยกตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^