สอนเขียน Resume วิธีเขียน Resume

คลิปวิดีโอ Loft Study สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1 คุณแอน Anne Loft สอนเขียน Resume วิธีเขียน Resume ขั้นตอนแรก ของการหางาน และ สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ รวมถึงการ แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ วิธีการหางาน แนะนำ เว็บไซต์หางาน สอนเขียนรีซุเม่ เขียนจดหมายแนะนำตัว จาก สถาบันสอนภาษา Loft Study

เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ

คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ ผู้เรียนสนทนาภาษาอังกฤษจะมีความมั่นใจในการสื่อสารในระดับเบื้องต้น และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
Continue reading “เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ” »

คอร์สสอนเขียน e-mail ภาษาอังกฤษ

Email โดยปกติมักเขียนปนกันระหว่างการเขียนอย่างเป็นทางการ (Formal) ที่มักใช้จดหมาย และไม่เป็นทางการ (Informal) Email ส่วนใหญ่จะเป็นการเขียนที่อยู่ในรูปแบบกลางๆ (Neutral) หรือไม่เป็นทางการ (Informal) คอร์สสอนเขียน e-mail ภาษาอังกฤษ ก็จะสอนให้พิจารณาให้เหมาะสมกับผู้รับด้วยว่าเป็นใคร ถ้าเป็นระดับผู้ใหญ่ เนื้อหาภาษาอังกฤษที่เขียน ก็ต้องใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการมากขึ้น
Continue reading “คอร์สสอนเขียน e-mail ภาษาอังกฤษ” »

คอร์สสอนเขียนโต้ตอบจดหมายธุรกิจ ภาษาอังกฤษ

จดหมายเป็นเครื่องมือที่สำคัญและจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ จากจดหมายที่เขียนบนกระดาษพับใส่ซอง มาสู่การรับส่งจดหมายในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เราเรียกกันติดปากว่า อีเมล์ e-mail ปัจจุบันมีกฎหมายรองรับการใช้อีเมล์อ้างอิง ในการทำธุรกรรมติดต่อทางธุรกิจได้แล้ว การที่เราจะนำอีเมล์มาใช้งานในธุรกิจ จึงเป็นเรื่องที่ต้องมีความเอาใจใส่กันมากขึ้น
Continue reading “คอร์สสอนเขียนโต้ตอบจดหมายธุรกิจ ภาษาอังกฤษ” »

โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับธุรกิจ ระยะสั้น

ถ้าท่านสนใจการจัดอบรมสัมมนาภาษาอังกฤษ สำหรับธุรกิจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Loft Study ได้จัดหลักสูตรโปรแกรมการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ระยะสั้น และ โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับธุรกิจ ระยะสั้น อาทิเช่น ภาษาอังกฤษการตลาด ภาษาอังกฤษการจัดการ ภาษาอังกฤษการเงิน ภาษาอังกฤษการบัญชี และ ภาษาอังกฤษบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ฯลฯ ขึ้น
Continue reading “โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับธุรกิจ ระยะสั้น” »