ชื่อวันหยุด ชื่อวันสำคัญ ภาษาอังกฤษ

ชื่อวันหยุด วันสำคัญ ของประเทศไทย เป็นภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเงินเดือน สำหรับแผนกบุคคล HR

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าแรง ค่าตอบแทน งาน สัมภาษณ์งาน การประเมินผลงาน สำหรับแผนกบุคคล HR

การเดาคำศัพท์ จากการยกตัวอย่าง (Example Clue)

การเดาคำศัพท์ จากการยกตัวอย่าง (Example Clue) เราสามารถทราบความหมายของคำศัพท์จากการกล่าวการยกตัวอย่างในกรณีที่คำศัพท์บาง คำยากหรือมีความหมายที่ผู้อ่านอาจเข้าใจไม่ชัดเจน ผู้เขียนอาจให้ หรือยกตัวอย่างตามหลังคำศัพท์คำนั้นเพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในความ หมายของคำศัพท์นั้นดียิ่งขึ้น คำชี้แนะประเภทนี้ได้แก่
Continue reading “การเดาคำศัพท์ จากการยกตัวอย่าง (Example Clue)” »

การเดาคำศัพท์ จากการกล่าวซ้ำความหมาย (Restatement Clue)

การเดาคำศัพท์ จากการกล่าวซ้ำความหมาย (Restatement Clue) เราสามารถทราบความหมายของคำศัพท์จากการกล่าวซ้ำความหมายของคำศัพท์นั้น โดยการใช้ภาษาง่ายๆโดยการกล่าวซ้ำ ในประโยคเดียวกันแต่ใช้ถ้อยคำที่ต่างกันเป็นตัวชี้น
Continue reading “การเดาคำศัพท์ จากการกล่าวซ้ำความหมาย (Restatement Clue)” »

การเดาคำศัพท์ จากการนิยามคำศัพท์ (Definition Clue)

การเดาคำศัพท์ จากการนิยามคำศัพท์ หรือการบอกความหมาย (Definition Clue) เราสามารถทราบคำศัพท์ใหม่ๆได้จากการนิยามหรือการบอกความหมายโดยดูจากตัวชี้แนะ คำศัพท์ภาษาอังกฤษของคำชี้แนะประเภท Definition ได้แก่
Continue reading “การเดาคำศัพท์ จากการนิยามคำศัพท์ (Definition Clue)” »

การเดาคำศัพท์ จากข้อความโดยรอบ (Context Clue)

การเดาความหมายคำศัพท์จากปริบท หรือจากข้อความโดยรอบนั้น เราต้องอาศัยทักษะการเดาจากคำชี้แนะต่าง ๆ มาประกอบ และอาจต้องใช้จินตนาการ (lmagination) และประสบการณ์ (Experience) ช่วยประกอบในการพิจารณาความหมายนั้นด้วย การที่จะรู้ความหมายที่แท้จริงของคำศัพท์ที่เรารู้แล้วแต่อาจมีความหมายต่างกันออกไปนั้น หรือความหมายของคำศัพท์ที่เราไม่รู้นั้นมีเทคนิคที่ใช้อยู่ 2 วิธีคือ
Continue reading “การเดาคำศัพท์ จากข้อความโดยรอบ (Context Clue)” »

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

แนะนำคอร์สเน้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ช่วยให้ผู้เรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ สอบภาษาอังกฤษให้ได้คะแนนสูง สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจและใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษมีสไตล์
Continue reading “คำศัพท์ภาษาอังกฤษ” »

Basic Writing

คอร์ส Basic Writing เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้นโดย สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Loft Study ให้เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน หรือบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้และเริ่มต้นฝึกฝนทักษะทางด้านการเขียนภาษาอังกฤษ
Continue reading “Basic Writing” »

คอร์ส TOEIC

คอร์ส TOEIC ของสถาบันสอนภาษา Loft Study มุ่งเน้นการพัฒนาทุกทักษะที่ใช้ในการสอบ โดยเริ่มจากการอ่าน (Reading) โดยจะฝึกให้นักเรียนเข้าใจถึงการทำข้อสอบอย่างเป็นระบบ การวางแผนเรื่องเวลาในการทำข้อสอบ TOEIC ซึ่งส่วนใหญ่จะทำไม่ค่อยทันกัน อีกทั้งยังมีเทคนิคในการอ่านอย่างไรให้เข้าใจรวดเร็ว และได้ใจความ
Continue reading “คอร์ส TOEIC” »

เรียนภาษาอังกฤษ จาก เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากการเล่นเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อความสนุก หากเราสามารถจะเป็นแฟนเกมปริศนาอักษรไขว้ และเกมคำศัพท์อื่น ๆ ที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ นิตยสารภาษาอังกฤษ หรือเกมปริศนา เป็นต้น เราจะต้อง อ่านภาษาอังกฤษ เขียนภาษาอังกฤษ และพูดภาษาอังกฤษ ให้ได้มากเท่าที่จะมากได้ ในความพยายามที่จะทำให้เก่งอังกฤษ
Continue reading “เรียนภาษาอังกฤษ จาก เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ” »