เรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

เรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูง เพื่อนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ตามมาตราฐานสากล ผู้เรียนจะค้นพบลักษณะการเรียนจะใช้เทคนิคในการช่วยจำ และวิธีการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง แก้ไขการใช้ไวยากรณ์ที่สับสนของคนไทยเพื่อการใช้ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
Continue reading “เรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ” »

คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษ เน้นการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ (Native Speakers) ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการฟังและการพูดอย่างต่อเนื่องในหัวข้อต่าง ๆ ที่จำเป็นในการสื่อสาร
Continue reading “คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ” »

คอร์สเขียนภาษาอังกฤษ

คอร์ส Professional English Writing โดยหลักสูตรเขียนภาษาอังกฤษนี้ จะช่วยให้เริ่มต้นการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับการใช้ งานในชีวิตประจำวันได้ โดยการชี้ให้เห็นว่าหลักไวยากรณ์และคำศัพท์ต่างๆ นั้นใช้อย่างไร สามารถนำมาจัดเรียนและถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือ ได้อย่างถูกต้องและมั่นใจได้อย่างไร
Continue reading “คอร์สเขียนภาษาอังกฤษ” »

Basic Writing

คอร์ส Basic Writing เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้นโดย สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Loft Study ให้เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน หรือบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้และเริ่มต้นฝึกฝนทักษะทางด้านการเขียนภาษาอังกฤษ
Continue reading “Basic Writing” »

TOEIC Listening

คอร์ส TOEIC เตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนสอบ ในด้านการฟัง (Listening) จะมุ่งเน้นการพัฒนาการฟัง อย่างเป็นระบบตามขั้นตอน และวิธิการที่ถูกต้องของการเรียน Listening รวมทั้งการฝึกฝนถึงเรื่องการออกเสียงเบื้องต้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่เป็นปัญหาทำให้เราฟังไม่รู้เรื่อง
Continue reading “TOEIC Listening” »

คอร์ส TOEIC

คอร์ส TOEIC ของสถาบันสอนภาษา Loft Study มุ่งเน้นการพัฒนาทุกทักษะที่ใช้ในการสอบ โดยเริ่มจากการอ่าน (Reading) โดยจะฝึกให้นักเรียนเข้าใจถึงการทำข้อสอบอย่างเป็นระบบ การวางแผนเรื่องเวลาในการทำข้อสอบ TOEIC ซึ่งส่วนใหญ่จะทำไม่ค่อยทันกัน อีกทั้งยังมีเทคนิคในการอ่านอย่างไรให้เข้าใจรวดเร็ว และได้ใจความ
Continue reading “คอร์ส TOEIC” »

Basic English

หลักสูตรภาษาอังกฤษ คอร์ส Basic English ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Loft Study เป็นระบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษพื้นฐานในทุกทักษะ เบื้องต้นที่จำเป็นทั้ง การฟัง (Basic Listening) การพูด (Basic Speaking) การอ่าน (Basic Reading) และการเขียน (Basic Writing) ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษที่พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรง ไม่ค่อยกล้าแต่อยากใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง หรือผู้ที่ไม่ค่อยมีโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษ
Continue reading “Basic English” »

ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Loft Study เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษครอบคลุมองค์ความรู้ในหัวข้อต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการเรียนของลูกศิษย์แต่ละคน วัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Loft Study สามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือ เพื่อสอบ IELTS, TOEFL (iBT, Paper-Based), TOEIC, Conversation และ Business English
Continue reading “ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ” »

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ สอนสด โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ

โรงเรียนภาษาต่างประเทศ Loft Study เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยให้ลูกศิษย์สามารถนำความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ อาทิ ใช้ในการสอบคัดเลือก เรียนต่อต่างประเทศ หรือเข้าทำงาน ตามสนามสอบทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งใช้ในการศึกษาเพิ่มพูนความรู้ในหัวข้อที่ตนสนใจ หรือใช้ในการประกอบอาชีพของตน
Continue reading “โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ สอนสด โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ” »

เรียนภาษาอังกฤษ จาก เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากการเล่นเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อความสนุก หากเราสามารถจะเป็นแฟนเกมปริศนาอักษรไขว้ และเกมคำศัพท์อื่น ๆ ที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ นิตยสารภาษาอังกฤษ หรือเกมปริศนา เป็นต้น เราจะต้อง อ่านภาษาอังกฤษ เขียนภาษาอังกฤษ และพูดภาษาอังกฤษ ให้ได้มากเท่าที่จะมากได้ ในความพยายามที่จะทำให้เก่งอังกฤษ
Continue reading “เรียนภาษาอังกฤษ จาก เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ” »