บทสนทนา ความประทับใจในสถานที่ท่องเที่ยว

บทสนทนา ความประทับใจ ฮาวาย สถานที่ท่องเที่ยว ที่เคยไปมา

A : How was your trip in Hawaii?
ไปเที่ยวที่ฮาวายเป็นอย่างไรบ้างครับ

B : It was very impressive.
มันน่าประทับใจมากค่ะ

A : What is it about Hawaii that impressed you?
คุณรู้สึกประทับใจอะไรที่ฮาวายครับ
Continue reading “บทสนทนา ความประทับใจในสถานที่ท่องเที่ยว” »

บทสนทนาภาษาอังกฤษ เดินทางท่องเที่ยวในวันหยุด

บทสนทนาภาษาอังกฤษ เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนในวันหยุด

A : where do you want to go on your vacation?
คุณต้องการจะไปพักผ่อนที่ไหน ในวันหยุดของคุณ

B : I don’t know yet.
ตอนนี้ผมยังไม่รู้เลย

A : You have had a wonderful vacation, haven’t you, Jim? You look fat. You must have eaten a lot.
คุณมีความสุขกับวันหยุดใช่ไหมจิม ดูคุณอ้วนขึ้นนะ คุณต้องกินมากแน่เลย

B : Yes, I’ve had a superb vacation. But I spent a lot of money for it.
ใช่ครับ, ผมสนุกมาก แต่ผมก็ใช้เงินไปมากด้วย
Continue reading “บทสนทนาภาษาอังกฤษ เดินทางท่องเที่ยวในวันหยุด” »

บทสนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับครอบครัว (Family)

บทสนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับครอบครัว (Family) คำถาม คำตอบ เกี่ยวกับ พ่อ แม่ พี่ น้อง

A : How many brothers and sisters do you have?
คุณมีพี่น้องกี่คนครับ

B : I have an older sister and two younger brothers.
ดิฉันมีพี่สาว 1 คน และน้องชาย 2 คนค่ะ

A : Do you live with your parents?
คุณอาศัยอยู่กับพ่อแม่หรือเปล่าครับ
Continue reading “บทสนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับครอบครัว (Family)” »

Ice Breaker เริ่มต้นสัมภาษณ์งาน

การสัมภาษณ์งานมักจะเริ่มต้นด้วย “Ice Breaker” (ทำให้บรรยากาศมีชีวิตชีวา) เป็นคำถามโดยทั่ว ๆ ไป เพื่อทำให้คนที่ถูกสัมภาษณ์รู้สึกสบายใจไม่กังวลมากจนเกินไป

ตัวอย่างคำถามหลักอาจจะเป็น:

  • How are you?
  • Have you been here before?
  • How about the weather today?

Continue reading “Ice Breaker เริ่มต้นสัมภาษณ์งาน” »

สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป (General English Conversation)

เป็นหลักสูตรซึ่งจัดทำขึ้น โดยการวางรากฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ทั้ง 4 ทักษะ คือ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ไปพร้อมๆกัน โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะสนทนาภาษาอังกฤษ (การพูดและฟัง) เป็นพิเศษ โดยคำนึงถึงเนื้อหาที่น่าสนใจ และความสามารถของนักเรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้คุณสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ
Continue reading “สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป (General English Conversation)” »