สนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เริ่มทำงาน (English Conversation for Graduate)

สนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับบัณฑิตใหม่ ผู้ที่กำลังหางาน สมัครงาน ผู้เริ่มทำงาน และผู้ที่อยากเปลี่ยนตำแหน่งงานใหม่ ขึ้นเงินเดือน (English Conversation for Graduate)

สนทนาอังกฤษ สำหรับผู้เริ่มต้น

การเริ่มต้นเรียนสนทนาอังกฤษ ฝึกพูดและฟังภาษาอังกฤษแบบสบาย ๆ ฝึกใช้บทสนทนาที่จำเป็น และใช้บ่อย ในภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนทุกวัย ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ

สนทนาภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน (Conversation Commonly used in Everyday Life)

ตัวอย่างหัวข้อบทสนทนาภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน (Conversation Commonly used in Everyday Life)

สนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับงานสายการบิน และบริษัททัวร์ (English Conversation for Airline and Travel Agent)

ตัวอย่างหัวข้อบทสนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับงานสายการบิน และบริษัททัวร์ (English Conversation for Airline and Travel Agent)

สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย และบริการลูกค้า (English Conversation for Sales and Customer Service)

ตัวอย่างหัวข้อบทสนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับพนักงานขาย และพนักงานบริการลูกค้า (English Conversation for Sales and Customer Service)

เรียน TOEIC ที่ไหนดี ?

เรียน TOEIC กับสถาบันอันดับหนึ่งของไทย สอนโดยอาจารย์เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง อักษร จุฬาฯ และ อาจารย์ชาวต่างชาติที่จบด้านการสอนภาษาอังกฤษมาโดยตรง (TESOL) จาก Cambridge

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังลังเลว่าจะเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี Loft Study ขอเป็นทางเลือก เราเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่พร้อมไปด้วยอาจารย์ที่มีคุณภาพเอาใจใส่ ดูแลนักเรียนอย่างจริงจัง หลักสูตรของสถาบันมีทั้ง หลักสูตรเรียนเพื่อเตรียมสอบ toefl, เรียนเพื่อเตรียมสอบ toeic, เรียนเพื่อเตรียมสอบ ielts, ภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลากรในบริษัท, ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ SAT, IGCSE รวมไปถึง CU-TEP และ TU-GET
Continue reading “เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี” »

เตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ GRAMMAR

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษต่างๆ แต่พื้นฐานไวยากรณ์ไม่แน่น รวมทั้งผู้ที่เตรียมตัวสอบ IELTS ก่อนเริ่มเรียน อาจารย์จะให้ทำแบบทดสอบ (นอกเวลาที่กำหนดในคอร์ส) เพื่อหาจุดอ่อนของผู้เรียนแต่ละคน จะได้เน้นแก้ไขจุดอ่อนของนักเรียนทุกคนได้อย่างถูกต้อง

Continue reading “เตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ GRAMMAR” »