เรียน TOEIC ที่ไหนดี ?

เรียน TOEIC กับสถาบันอันดับหนึ่งของไทย สอนโดยอาจารย์เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง อักษร จุฬาฯ และ อาจารย์ชาวต่างชาติที่จบด้านการสอนภาษาอังกฤษมาโดยตรง (TESOL) จาก Cambridge

สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป (General English Conversation)

เป็นหลักสูตรซึ่งจัดทำขึ้น โดยการวางรากฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ทั้ง 4 ทักษะ คือ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ไปพร้อมๆกัน โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะสนทนาภาษาอังกฤษ (การพูดและฟัง) เป็นพิเศษ โดยคำนึงถึงเนื้อหาที่น่าสนใจ และความสามารถของนักเรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้คุณสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ
Continue reading “สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป (General English Conversation)” »

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังลังเลว่าจะเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี Loft Study ขอเป็นทางเลือก เราเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่พร้อมไปด้วยอาจารย์ที่มีคุณภาพเอาใจใส่ ดูแลนักเรียนอย่างจริงจัง หลักสูตรของสถาบันมีทั้ง หลักสูตรเรียนเพื่อเตรียมสอบ toefl, เรียนเพื่อเตรียมสอบ toeic, เรียนเพื่อเตรียมสอบ ielts, ภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลากรในบริษัท, ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ SAT, IGCSE รวมไปถึง CU-TEP และ TU-GET
Continue reading “เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี” »

IELTS PREPARATION COURSE (52 HOURS)

IELTS PREPARATION COURSE (48 HOURS) – พิเศษจริงๆ! คลาสเราไม่เกิน 12 คน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

เหมาะสำหรับผู้เตรียมสอบ IELTS ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในเกณฑ์ค่อนข้างดี (เทียบเท่า IELTS 5.0 หรือเรียนคอร์ส Grammar Brush-up
และ Fundamentals of Academic Writing แล้ว)
วิธีการสอน

  • เน้นสอนการทำข้อสอบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
  • เน้นบรรยากาศเป็นกันเอง กับอาจารย์ที่มีมีประสบการณ์
  • เน้นการให้นักเรียนทำข้อสอบเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน โดยเฉพาะการเขียน essay โดยอาจารย์จะตรวจให้ นอกเวลาเรียน และ feedback เป็นรายบุคคล
  • Continue reading “IELTS PREPARATION COURSE (52 HOURS)” »

เตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ GRAMMAR

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษต่างๆ แต่พื้นฐานไวยากรณ์ไม่แน่น รวมทั้งผู้ที่เตรียมตัวสอบ IELTS ก่อนเริ่มเรียน อาจารย์จะให้ทำแบบทดสอบ (นอกเวลาที่กำหนดในคอร์ส) เพื่อหาจุดอ่อนของผู้เรียนแต่ละคน จะได้เน้นแก้ไขจุดอ่อนของนักเรียนทุกคนได้อย่างถูกต้อง

Continue reading “เตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ GRAMMAR” »

สอนภาษาอังกฤษ

เราได้เปิดหลักสูตรการสอนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษแล้วค่ะ มีทั้งสอนแบบห้องเรียนรวม และการสอนแบบตัวต่อตัว โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษค่ะ …

ตอนนี้เราก็มีเปิดหลักสูตรสำหรับเรียนรวม เช่น
Continue reading “สอนภาษาอังกฤษ” »